CÁC CHUYÊN MỤC

GIỚI THIỆU SÁCH

SÁCH MỚI THÁNG 09

SÁCH MỚI THÁNG 07

LIÊN KẾTLƯỢT TRUY CẬP
976.259

LỊCH VẠN NIÊN

Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề "Việt Nam - Đất nước, con người" .

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN


CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN SÁCH ĐẾN THƯ VIÊN CƠ SỞ 3 NĂM (2008 – 2010)

Thực hiện kế hoạch phối hợp số 344/KH.PH, ngày 23 tháng 08 năm 2001 về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách ở xã, phường, thị trấn và các điểm Bưu điện văn hóa xã của sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, sở Văn hóa Thông tin tỉnh Vĩnh Long và Bưu điện tỉnh Vĩnh Long, kế hoach số 03/KH-SVHTT ngày 24 tháng 01 năm 2007 về việc phối hợp luân chuyển sách cho Thư viện trường Tiểu học trong tỉnh của sở Văn hóa Thông tin và sở Giáo dục và Đào tạo

Đặc biệt năm 2008 được sự chỉ đạo của sở VHTT, Thư viện tỉnh Vĩnh Long đề ra kế hoạch tổ chức luân chuyển sách đến 155 thư viện cơ sở bao gồm : phòng đọc sách Nhà văn hóa xã, phòng đọc sách đình, Trại Tạm giam Công an tỉnh, Tỉnh đội, Trường Quân sự địa phương, Tiểu đoàn 857, Thư viện tư nhân “ Tứ Hưng”, đồng thời luân chuyển sách đến phòng đọc Bưu điện văn hóa xã, 24 trường Tiểu học “vùng dân tộc, vùng sâu, vùng lũ” thông qua Thư viện huyện, Phòng giáo dục huyện, Bưu điện huyện, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra còn luân chuyển sách đến các trường THCS và THPT thông qua Thư viện thiếu nhi thành phố Vĩnh Long.

I. Tình hình luân chuyển sách của Thư viện tỉnh Vĩnh Long đến Thư viện cơ sở.

1. Hình thức luân chuyển

* Thư viện, phòng đọc sách xã:

Thư viện tỉnh luân chuyển sách trực tiếp đến các thư viện với hình thức xoay vòng.

Năm 2008, 2009 luân chuyển 3 tháng 1 lần, mỗi lần luân chuyển từ 300 đến 500 bản sách.

Năm 2010 luân chuyển 4 tháng 1 lần, mỗi lần luân chuyển từ 500 đến 700 bản sách.

* Khối trường học: Thư viện tỉnh luân chuyển 1 năm 1 lần, mỗi trường 500 bản sách, sau một học kỳ Phòng Giáo dục huyện hoán chuyển sách từ trường này sang trường khác.

* Bưu điện VH xã: Thư viện tỉnh luân chuyển 1 năm 1 lần, mỗi BĐVH xã 100 bản sách, 3 tháng Bưu điện huyện sẽ hoán chuyển sách từ Bưu điện này sang Bưu điện khác trong huyện.

* Các ban ngành như: các đơn vị quân đội và Trại tạm giam Công an tỉnh, Thư viện tỉnh luân chuyển trực tiếp 6 tháng 1 lần. Với những hình thức luân chuyển trên của Thư viện tỉnh, trong 3 năm qua thư viện cơ sở luôn luôn có sách để phục vụ bạn đọc.

2. Kết quả công tác luân chuyển

Trong 3 năm (2008 – 2010) phòng Xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở thư viện tỉnh Vĩnh Long thực hiện công tác luân chuyển sách đến thư viện cơ sở được 215.727 bản sách, phục vụ 1.778.342 lượt bạn đọc và 4.107.938 lượt sách báo, từng bước đưa văn hóa đọc vào cuộc sống của người dân nông thôn, góp phần nâng cao dân trí cho nhân dân và học sinh nhất là đồng bào Khơmer, giúp các em học sinh trau dồi kiến thức trong học tập, giúp người dân ứng dụng khoa học tiên tiến trong sản xuất và đời sống. Trong 3 năm qua, mặc dù phòng Xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở Thư viện tỉnh Vĩnh Long nổ lực rất lớn trong quá trình luân chuyển sách và hướng dẫn nghiệp vụ tận tình cho các cán bộ thư viện cơ sở và đưa ra nhiều biện pháp để quản lý sách nhưng tình trạng sách mất và thu hồi chậm vẫn còn xảy ra, trong năm 2009 - 2010 các phòng đọc sách xã và thư viện Trường học chưa thu hồi tổng cộng là 995 bản sách, trị giá 20.938.866 đồng.

II. Nhận xét đánh giá:

Nhìn chung trong 3 năm qua mạng lưới thư viện cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2010 nâng 02 PĐS xã đủ điều kiện công nhận thư viện xã như: thư viện xã Long Phước (huyện Long Hồ), thư viện xã Loan Mỹ (huyện Tam Bình), phát triển mới 01 thư viện huyện và đưa vào hoạt động là Thư viện huyện Bình Tân, 5 phòng đọc sách xã gồm PĐS xã Hòa Thạnh, Tân Lộc, Ngãi Tứ (huyện Tam Bình), PĐS xã Tân Thành (huyện Bình Tân), PĐS xã Hiếu Phụng (huyện Vũng Liêm). Trong 3 năm qua hệ thống thư viện cơ sở góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo sở VHTT&DL, Phòng VHTT các huyện, thành phố, của chính quyền địa phương và sự tâm huyết của cán bộ thư viện cơ sở, hiện nay một số phòng đọc sách cơ sở được duy trì và giữ vững, mở cửa thường xuyên phục vụ bạn đọc như : PĐS xã Trung Thành Đông, PĐS xã Trung Nghĩa, PĐS xã Hiếu Thuận (huyện Vũng Liêm), PĐS xã Tường Lộc, PĐS xã Hậu Lộc, thư viện xã Loan Mỹ (huyện Tam Bình), PĐS xã Đông Thạnh (huyện Bình Minh), PĐS xã Tân Thành (huyện Bình Tân), PĐS xã Chánh An (huyện Mang Thít). Đặc biệt là Thư viện tư nhân “Tứ Hưng” ở ấp 8, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình được duy trì, ngày càng phát triển về số lượng sách và lượt bạn đọc ngày càng tăng, hàng năm thư viện “Tứ Hưng” đều được cá nhân và các Nhà xuất bản tặng sách, phòng đọc sách đình Hòa Phú được duy trì phục vụ bạn đọc tốt.

Sự quan tâm chỉ đạo của BGĐ Thư viện tỉnh Vĩnh Long, sự nổ lực rất lớn của cán bộ phòng Xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở thư viện tỉnh Vĩnh Long luân chuyển sách. Sự tích cực của cán bộ thư viện các huyện hướng dẫn nghiệp vụ đối với thư viện cơ sở.

2. Khó khăn:

Từ khi có nghị định 92/2009/NĐ-CP, ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Chính phủ ban hành. Nhà văn hóa xã chỉ có một biên chế điều hành toàn bộ hoạt động Nhà văn hóa bao gồm: phòng truyền thống, truyền thanh, phòng đọc sách và nhiều hoạt động khác… Do vậy, có một số Nhà Văn hóa cán bộ văn hóa xã không đảm nhiệm hết các công việc đành ngưng hoạt phòng đọc sách như: PĐS xã Mỹ Thuận, thư viện xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân), PĐS xã tích Thiện (huyện Trà Ôn), một số PĐS khác hoạt động cầm chừng.

Một số thư viện cơ sở cán bộ phụ trách kiêm nhiệm nhiều việc, đi học nghiệp vụ hoặc nhân sự thay đổi, nên việc tổ chức phục vụ bạn đọc chưa tốt, phòng đọc sách thường xuyên đóng cửa, thậm chí thiếu trách nhiệm quản lý sách giao phòng đọc sách cho người khác, để sách mất không lý do.

Cán bộ phòng đọc sách xã được hưởng mức lương tối thiểu 730.000 đồng/ tháng so với giá cả sinh hoạt hàng ngày thì quá thấp, không có chế độ BHYT, BHXH. Vì vậy một số cán bộ PĐS xã xin nghỉ việc.

Bưu điện VH xã ngại nhận sách luân chuyển của Thư viện tỉnh, vì cán bộ Bưu điện VH xã không được bồi dưỡng cho công tác quản lý tủ sách, nhưng giao trách nhiệm phục vụ sách mất phải bồi thường. Hơn nữa Bưu điện VH xã thường xuyên thay đổi người nên thiếu trách nhiệm khi giao, nhận sách phục vụ và quản lý sách.

Các trường học ngại nhận sách luân chuyển của Thư viện tỉnh vì khi mất phải bồi thường.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song mạng lưới thư viện cơ sở ngày càng phát triển, đòi hỏi Thư viện tỉnh Vĩnh Long nổ lực hơn nữa về số lượng cũng như chất lượng sách bổ sung ngày càng phong phú và phù hợp với nhu cầu của địa phương, trong khi đó kho sách luân chuyển của Thư viện tỉnh chỉ hơn 34.000 bản sách phần lớn sách của Chương trình mục tiêu quốc gia cấp, cần đầu tư bổ sung thêm sách mới để đáp ứng nhu cầu cho bạn đọc ở địa phương hiện nay.

3. Kiến nghị:

Để mạng lưới thư viện cơ sở hoạt động có hiệu quả, trong những năm tiếp theo Thư viện tỉnh Vĩnh Long kính đề nghị sở VHTT&DL, sở Tài chính quan tâm đầu tư cho hoạt động Thư viện, đặc biệt là cấp bổ sung kinh phí đối ứng với Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ VHTT&DL để Thư viện Tỉnh có nguồn kinh phí bổ sung sách cho kho luân chuyển của Thư viện Tỉnh phong phú phù hợp với nhu cầu bạn đọc hiện nay (đối tượng bạn đọc ở cơ sở là học sinh và thiếu nhi).

Thư viện cơ sở phải được ổn định về nhân sự, chế độ tiền lương đảm bảo cho cuộc sống, đồng thời được tham gia BHXH, BHYT và được hưởng chế độ độc hại theo Thông tư số 46/TC-TT, ngày 17 tháng 6 năm 1997 của Bộ Văn hóa Thông tin. Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Phòng đọc sách xã đề nghị hỗ trợ máy vi tính và tăng cường sách thiếu nhi để phục vụ bạn đọc.

Lãnh đạo phòng VHTT các huyện, thành phố quan tâm tăng biên chế cho cán bộ thư viện huyện, thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ thư viện, huyện thành phố được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện do Thư viện Tỉnh tổ chức, đồng thời cho cán bộ thư viện huyện, thành phố kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho thư viện cơ sở.

Các cấp chính quyền cần quan tâm đầu kinh phí bổ sung sách, báo và các trang bị cho thư viện sách cơ sở, chú trọng bổ sung những loại sách, báo phù hợp với nhu cầu của địa phương...

Dương Thị Ngọc Lệ

Lượt xem thứ 2163

NHỮNG BÀI KHÁC:

  » 

THƯ VIỆN TRIỂN LÃM SÁCH PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH VĨNH LONG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
Ngày đăng bài: 26.10.2015 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 500

  » 

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHẦN CỨNG THUỘC DỰ ÁN BMGF-VN TẠI THƯ VIỆN TỈNH VĨNH LONG
Ngày đăng bài: 16.10.2015 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 462

  » 

ĐẠI HỘI CÁN BỘ THƯ VIỆN ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ XVI (CONSAL.XVI)
Ngày đăng bài: 29.09.2015 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 503

  » 

THƯ VIỆN TỈNH VĨNH LONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN SÁCH ĐẾN 30 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRONG TỈNH THÔNG QUA CÁC THƯ VIỆN HUYỆN, THỊ
Ngày đăng bài: 28.09.2015 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 571

  » 

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 102 NĂM NGÀY SINH GIÁO SƯ – VIỆN SĨ TRẦN ĐẠI NGHĨA
Ngày đăng bài: 18.09.2015 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 554

  » 

TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI THƯ VIỆN TRONG NĂM 2015
Ngày đăng bài: 18.09.2015 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 575

  » 

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em
THIẾU NHI GIỚI THIỆU, KỂ CHUYỆN SÁCH TẠI HUYỆN TRÀ ÔN

Ngày đăng bài: 30.06.2015 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 956

  » 

PHÁT BIỂU TỔNG KẾT CỦA ÔNG ĐẶNG VĂN XÀNH - CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP THƯ VIỆN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Ngày đăng bài: 29.05.2015 . Ngày xem gần nhất: 07.02.2016 . Số lượt xem: 868

  » 

LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2015
Ngày đăng bài: 29.05.2015 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 1051

  » 

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG LÊ THANH TUẤN GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL TỈNH VĨNH LONG CHÀO MỪNG LIÊN HOAN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH THƯ VIỆN ĐBSCL NĂM 2015
Ngày đăng bài: 29.05.2015 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 643

  » 

THƯ VIỆN VĨNH LONG VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN NĂM 2015
Ngày đăng bài: 28.05.2015 . Ngày xem gần nhất: 07.02.2016 . Số lượt xem: 590

  » 

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH NGUYỄN VĂN THANH TẠI BUỔI LỄ KHAI MẠC HỘI BÁO XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015
Ngày đăng bài: 15.02.2015 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 980

  » 

THƯ VIỆN TỈNH VĨNH LONG VỚI HOẠT ĐỘNG TRIỂN LÃM GIỚI THIỆU SÁCH CHỦ ĐỀ “BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”
Ngày đăng bài: 08.10.2014 . Ngày xem gần nhất: 07.02.2016 . Số lượt xem: 1537

  » 

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN ĐỌC TRONG HỌC SINH TRƯỜNG NĂNG KHIẾU TDTT NHÂN NGÀY KHUYẾN HỌC 2/10
Ngày đăng bài: 09.10.2014 . Ngày xem gần nhất: 07.02.2016 . Số lượt xem: 1086

  » 

HỘI THI “CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI NĂM 2014” – VÒNG ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
Ngày đăng bài: 15.08.2014 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 1984

  » 

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ KỂ CHUYỆN SÁCH THIẾU NHI TẠI THƯ VIỆN HUYỆN MANG THÍT
Ngày đăng bài: 11.06.2014 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 2383

  » 

THƯ VIỆN TỈNH VĨNH LONG TỔ CHỨC NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6
Ngày đăng bài: 25.08.2014 . Ngày xem gần nhất: 08.02.2016 . Số lượt xem: 1951

  » 

HỘI THI BÁO CÔNG DÂNG BÁC NĂM 2014
Ngày đăng bài: 08.05.2014 . Ngày xem gần nhất: 07.02.2016 . Số lượt xem: 1386

  » 

TUẦN LỄ HOẠT ĐỘNG “NGÀY HỘI SÁCH VÀ INTERNET”
Ngày đăng bài: 13.05.2014 . Ngày xem gần nhất: 06.02.2016 . Số lượt xem: 1345

  » 

PHÁT BIỂU KHAI MẠC "NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC" - "NGÀY HỘI INTERNET"
Ngày đăng bài: 06.05.2014 . Ngày xem gần nhất: 07.02.2016 . Số lượt xem: 1220


THÔNG BÁO


Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Thư viện tỉnh Vĩnh Long bắt đầu chuyển đổi sang Website mới. Website hiện tại còn duy trì đến tháng 03 năm 2016, tuy nhiên thông tin mới kể từ 01.01.2016 chỉ cập nhật trên Website mới.
Kính mời quý bạn đọc truy cập vào địa chỉ: http://www.thuvientinh.vinhlong.gov.vn để tra cứu thông tin Thư viện trên Website mới.
Nay kính thông báo.
THƯ VIỆN TỈNH VĨNH LONG.

TIN MỚI CẬP NHẬT

 

Ngày 12/8/2014, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long, Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội thi “Cán bộ đoàn giỏi năm 2014”..."

 
 

“Cho dẫu nơi kia thôi không còn biển nữa,
không có em yêu anh chỉ còn với cỏ.
Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ:
Biển một bên và em một bên.”
..."

 
 

Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng: là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người..."

 
 

Sáng 03 tháng 6 năm 2014, Công đoàn bộ phận Thư viện tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đoàn Thanh niên...

 

TIN TỨC XEM NHIỀU NHẤT

THÔNG TIN CẬP NHẬT


SÁCH ĐIỆN TỬ

Tài liệu điện tử về Địa chí
Tài liệu điện tử về Lịch sử
Sách điện tử Tâm lý Giáo dục


NHỮNG BÀI MỚI ĐĂNG    


HÌNH ẢNH VĨNH LONG VÀ   
HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN   

Tập ảnh Các khu di tích Vĩnh Long
Tập ảnh Đường phố Vĩnh Long
Tập ảnh Các công trình Vĩnh Long
Tập ảnh Lễ hội truyền thống
Triển lãm sách tại Vũng Liêm
Triển lãm sách tại Bảo tàng Tỉnh
Triển lãm sách tại Công an Tỉnh
Lớp tập huấn Thư viện cơ sở
Giao lưu với bạn đọc năm 2010
Liên hoan Thư viện ĐBSCL 2010
Triển lãm sách Nguyên tiêu 2010
Hội báo xuân Canh Dần 2010
Hội báo xuân Tân Mão 2011
Triển lãm sách Nguyên tiêu 2011
Triển lãm Ngày Hội sách 2011
Hội thi vẽ tranh theo sách 2011
Lớp tập huấn cơ sở năm 2011


NÉT ĐẸP CỦA THIÊN NHIÊN VÀ    
TUYỆT TÁC CỦA CON NGƯỜI    

Nét đẹp trên những đồi cát
Nét sinh động của loài vật
Những thư viện đẹp nhất thế giới
Những thiên đường cối xay gió
Những thắng cảnh đẹp và kỳ quái
Nét tuyệt đẹp hoa Bồ công anh


CÁC VIDEOCLIP

Giao lưu ngày hội sách 2012
Truyền thuyết hoa Bồ công anh
Quà tặng cuộc sống

TIN TỨC TRONG NGÀNH

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA "HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ TỔ CHỨC KHO VÀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU"

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Thư viện Quốc gia Việt Nam biên soạn Bộ Tiêu chuẩn về thuật ngữ và định nghĩa, ngày 25/9/2015, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu cơ sở Dự án ...

Xem tiếp »


CHUNG KẾT LIÊN HOAN CÁN BỘ THƯ VIỆN TUYÊN TRUYỀN GIỚI THIỆU SÁCH VỚI CHỦ ĐỀ “VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI”, NĂM 2015

Chung kết Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chủ đề “Việt Nam- Đất nước, Con người” do Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đã diễn ra vào tối 10.8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh....

Xem tiếp »


10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NỔI BẬT CỦA NGÀNH VHTTDL VĨNH LONG NĂM 2014

01. Lễ khánh thành Bia truyền thống Công an tỉnh Vĩnh Long
Ngày 25/01/2014, lễ khánh thành Bia truyền thống Công an tỉnh Vĩnh Long, kết hợp với họp mặt các nhân chứng lịch sử, gia đình có công nuôi chứa đã được long trọng tổ chức tại ấp Danh Tấm, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình...

Xem tiếp »


10 SỰ KIỆN VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆT NAM NỔI BẬT NĂM 2014

Dưới đây là danh sách 10 sự kiện tiêu biểu đã được 133 phóng viên đại diện cho 116 cơ quan báo chí bầu chọn tại buổi họp báo sáng 25.12.2014
Ban tổ chức bình chọn sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2014 của Bộ VHTTDL hôm nay (30/12/2014) công bố kết quả bình chọn 10 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch tiêu biểu...

Xem tiếp »


TÌM KIẾM VỚI GOOGLE

Mở trang Google

Tìm kiếm trên Internet
Tìm trong Website


TRA CỨU TRỰC TUYẾN

TRA CỨU TRỰC TUYẾN - OPAC
Thư viện số
Bộ sưu tập số
THƯ MỤC SÁCH MỚI 2015

SÁCH CHUYÊN ĐỀ

CHUYÊN ĐỀ THÁNG 08

GTS.THEO CHUYÊN ĐỀ

ĐIỂM SÁCH

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến Hotline
0703. 822 511

Tìm việc nhanh

NÉT ĐẸP CỦA THIÊN NHIÊN

Đây là bộ sưu tập những bức ảnh về vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên và nét sinh động của thế giới muôn loài, được bạn đọc gởi về Website Thư viện Vĩnh Long. Trân trọng cảm ơn và giới thiệu cùng bạn đọc.

TUYỆT TÁC CỦA CON NGƯỜI

Đây là bộ sưu tập những bức ảnh về vẻ đẹp tuyệt tác của các công trình, các tác phẩm do loài người sáng tạo ra, được bạn đọc gởi về Website Thư viện Vĩnh Long. Trân trọng cảm ơn và giới thiệu cùng bạn đọc.

@ Sống với thời gian trong từng khoảnh khắc               @ Đời người như cành hoa mà tình yêu như giọt mật                @ Hãy học suy nghĩ bằng trái tim và học cảm xúc bằng lý trí                @ Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim               @ Một điều luôn luôn nên làm là tha thứ; một điều luôn luôn nên có là ngay thẳng

ĐỌC BÁO

Báo Tuổi Trẻ
Báo Thanh Niên
Báo Ngôi Sao
Báo Lao Động
Báo Vietnamnet
Báo Kinh Tế
Báo CA TpHCM
Báo Gia Đình
Báo Phụ Nữ VN
Báo Ảnh Việt Nam

GIẢI TRÍ

Mỗi ngày 1 c.sách
Thế giới sành điệu
Phong cách Teen
Tr.hình tr.tuyến
Giải trí trực tuyến
Phim trực tuyến
Nhạc số
Bến nhạc
Caigi.com
Trò chơi Việt

KẾT BẠN

Vietnam Single
Tìm Người Yêu
Hẹn ăn trưa
Xuống phố
Nối vòng tay lớn
Love me
Bạn 4 phương
Kết bạn 360
Nam giới
Phụ Nữ
Nắm tay

TÌM VIỆC

Vietnamworks
HRvietnam
Timviecnhanh
Careerlink
Việc làm Online
Tuyển dụng
Thông tin v.làm
Kiếm việc làm
Vieclamvina
Chọn việc

THƯƠNG MẠI

Những Trang Vàng
Thế Giới Di Động
Thế Giới Ng.Nhìn
Ô tô Sài Gòn
Nhadat
Raovat123
Vật giá
Vinaphone
Mobifone
FN Corporation

DOWNLOAD

Echip
Download
Quantrimang
Sách điện tử
Widescreen
Ảnh Số
Ebook
Google
Software D.load
Free Download